Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2020 11:14, số lượt xem: 224

Mầm yêu cuối nẻo rã tơi bời
Quá vãng mơ huyền rụi nát ơi
Dỗi khuyết cay đìu hiu phố thị
Tèm lem kỷ niệm ngóng xa vời
Cho rằng vẹn ước đời sum họp
Lại bởi sai thề nghĩa rớt rơi
Khắc khoải tâm hồn xơ xác mộng
Ngàn thương cách trở biệt tăm lời

Ngàn thương cách trở biệt tăm lời
Gắng giữ nhưng mà  ái vẫn rơi
Cứ tưởng chân tình duyên thắm vẹn
Ngờ đâu bạc phước mộng hoang vời
Chia lìa hỡi gối chăn trào hận
Dạ trí đong hờn thổn thức ơi
Bóng đổ nghiêng chiều tim quặn héo
Mầm yêu cuối nẻo rã tơi bời