Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2017 13:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 13/10/2017 13:24, số lượt xem: 327

Đâu nữa mộng tình diễm tuyệt thơ
Hoải hoang đời lụn héo mong chờ
Sầu dâng phím dỗi lòng chao thệ
Tủi dội tim hờn cõi quạnh mơ
Trầu lạc phú hoen hồn mục rữa
Ái lìa tim rã trí mòn xơ
Châu hoàn lạc lối ngàn trăm đợi
Cầu nguyện vỡ thương quãng mịt mờ

Mờ mịt quãng thương vỡ nguyện cầu
Đợi trăm ngàn lối lạc hoàn châu
Xơ mòn trí rã tim lìa ái
Rữa mục hồn hoen phú lạc trầu
Mơ quạnh cõi hờn tim dội tủi
Thệ chao lòng dỗi phím dâng sầu
Chờ mong héo lụn đời hoang hoải
Thơ tuyệt diễm tình mộng nữa đâu

Thuận nghịch độc – Giao cổ