15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/08/2019 11:49, số lượt xem: 298

Cuộc thế như là áng bạch vân
Thường hay chuyển đổi biết bao lần
Người lo chẳng thể tròn duyên phận
Kẻ ước may nhờ vẹn nghĩa ân
Thoả mãn an bình đâu mấy bận
Hồ nghi khốn khổ lại muôn phần
Trong lòng bởi vậy luôn cầu khấn
Sảng khoái tâm hồn được mãi ngân

Sảng khoái tâm hồn được mãi ngân
Vầng trăng hạnh phúc đượm loang dần
Bình an chính thực là son phấn
Ổn định thành ra vốn hậu cần
Góp nhặt từ tâm hòng đổi phận
Bồi trau thiện tính mộng gieo vần
Đức nhiều thắng số thay thời vận
Dẫu cuối con đường vẫn tuổi xuân