Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2021 09:29, số lượt xem: 155

Hoài ươm khoảnh khắc ngọt môi hồng
Thoả giấc ân tình đượm noãn bông
Ngất ngưởng lùa tay suồng sã rộng
Triền miên cắm miệng lả lơi nồng
Đừng cho bão xéo cằn mơ mộng
Mở ngợp tim cài sũng ước trông
Để cánh quỳnh đêm chồi mãi lộng
Dày thêm khuỷnh diệu chứa chan bồng

Dày thêm khuỷnh diệu chứa chan bồng
Thoả mãn duyên đời hạnh phúc trông
Biếc cõi xuân tình luôn dệt bổng
Ngời hương nguyệt cảnh mãi dâng nồng
Phòng loan ngả ngớn thùa xoăn mộng
Ngõ trúc êm đềm phả rực bông
Một chữ cau trầu hoa rắc cổng
Hoài ươm khoảnh khắc ngọt môi hồng