Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2021 21:01, số lượt xem: 274

Dê nướng thơm lừng rướn thẳng đơ
Dê thui lửa sạm lắng im chờ
Dê hầm ngát đượm đâu chiều lỡ
Dê luộc ngon bùi chẳng dịp lơ
Dê xáo thêm hành eo bụng hở
Dê chiên nhấp rượu trái tim đờ
Dê xào kẹp với mì ăn đỡ
Dê lẩu loang mùi khó thể ngơ

Dê càng xáp trận khó làm ngơ
Dê khoái dài chân nỏ mệt đờ
Dê trẻ buồn sừng va chẳng nhớ
Dê già sướng não ấp nào lơ
Dê con tốt bụng luôn tìm mở
Dê cụ nồng tim mãi ngóng chờ
Dê ẩu chơi hoài đâu khiếp sợ
Dê càn lắm nẻo có ngày đơ