Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2020 21:10, số lượt xem: 253

Vào yêu hớn hở tựa chơi cờ
Tán tỉnh đêm ngày mã chuyển thơ
Nã pháo tưng bừng mong chạm ngõ
Điều xe rộn rã ước leo bờ
Voi ngừa gạ gẫm đòi chêm mộng
Sĩ chặn la cà dụ áp mơ
Khấp khởi mê hồn xiêu dạ tướng
Lần khân tốt lẹ rút then hờ

Huyễn hoặc tình yêu giống cuộc cờ
Khi bùng lãng mạn pháo cài thơ
Rồ xe tới ngõ triền miên ánh  
Phóng ngựa vào đêm lả lướt  bờ
Giục giã voi quành du cảnh đắm
La đà tốt đảo lượn vùng mơ
Làm cho sĩ chợt đờ bay bổng
Tướng ngạt ngào dâng réo mộng hờ

Xàng xê tướng lịm khép mi hờ
Sĩ bỏ canh phòng đú đởn mơ
Thất thểu voi phờ chui cạnh mép
Đìu hiu mã rạc nép ven bờ
Xe đều liệt bánh tơi bời trục
Pháo cũng teo nòng rệu rã thơ
Chiến trận tèm lem còn mỗi tốt
Mà run rẩy mãi khó giương cờ