Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2021 02:07, số lượt xem: 181

Cõi ngộ dương trần sáng vẻ vua
Về bên Phật tổ quyết xây chùa
Lưu truyền rạng mãi buông cùm trói
Được kể thơm hoài thõng hám đua
Diễm phái Thiền tông ngời sử Việt
Bền ngôn chánh đạo sũng bao mùa  
Vùng biên tĩnh lặng gìn sông núi
Xã hội muôn đời giảm chát chua

Xã hội muôn đời giảm chát chua
Bổi trau Phật pháp toả thơm mùa
Êm đềm giữ trí theo đường nguyện
Lỗi lạc chan hồn tránh nẻo đua
Mõ kệ ta bà phai cảm sắc
Hồi chuông bát nhã dậy loang chùa
Hai lần mão đế ngồi cao trọng
Cõi ngộ dương trần sáng vẻ vua