Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 08:53, số lượt xem: 183

Tường tận ngát yêu diễm khúc chờ
Vặc vằng tim gọi ái nào ngơ
Sương hò hẹn nẻo mơn lòng dạ
Cõi dạt dào hương phả bến bờ
Đường lịm mắt dâng cuồn cuộn nhớ
Nguyệt nồng môi thoả dặt dìu mơ
Vương đờ đẫn dáng mê khờ dại
Thường mộng dõi đêm giữa mịt mờ

Mờ mịt giữa đêm dõi mộng thường
Dại khờ mê dáng đẫn đờ vương
Mơ dìu dặt thoả môi nồng nguyệt
Nhớ cuộn cuồn dâng mắt lịm đường
Bờ bến phả hương dào dạt cõi
Dạ lòng mơn nẻo hẹn hò sương
Ngơ nào ái gọi tim vằng vặc
Chờ khúc diễm yêu ngát tận tường