Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2022 21:55, số lượt xem: 150

Ước mãi bình an chuyện cửa nhà
Tâm thành ước tuổi đẹp dần ra
Tình thơm thảo ước tràn dâng mộng
Ngãi mặn mà say ước thưởng trà
Trải ước đầy mơ nền nã diệu
Cưng chiều toả ước nhộn nhàng xa
Từng khuya dỗ nguyệt vàng tim ước
Diễm ước trời ban lộng hải hà

Vành tim vẫn ước chạm ngân hà
Ước sũng ân tình chẳng biệt xa
Chỉ ước vào đêm nhàn nhã rượu
Hoài mong ước bạn thảnh thơi trà
Lòng tơ tưởng mộng ghim bền ước
Dạ mải mê người ước diễm ra
Nẻo ước chiều xuân đầy mãn nguyện
Và xin ước vọng toả hương nhà