Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2021 10:57, số lượt xem: 334

Toàn dân hiệp sức thoả mơ hồng
Hiểm khó chi màng đạp luỹ chông
Cản diệt quân thù đâm lũ Hán
Bừng khai ý nguyện toả hương đồng
Rừng sâu cứu bạn ngời thơm nghĩa
Núi thẳm quên mình rạng diễm công
Chí vững anh hùng xây nghiệp cả
Bình yên đất mẹ khởi xuân nồng

Bình yên đất mẹ khởi xuân nồng
Lão trẻ dương cờ tiếp đại công
Xẻ núi đào kênh đền nghĩa nặng
Bồi hương tụ khí mở tâm đồng
Lòng luôn chói rạng bừng thanh sử
Chí mãi bay rền vượt nẻo chông
Tổ quốc ngàn năm hoài rực rỡ
Toàn dân hiệp sức thoả mơ hồng