Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/12/2020 16:29, số lượt xem: 389

Toàn dân kết hiệp nước tươi hồng
Hiểm khó chi màng phá luỹ chông
Giáng trả quân thù đâm lũ Hán
Bừng khai ý nguyện toả hương đồng
Băng rừng cứu bạn ngời thơm gió
Vượt thác quên mình rạng ngát công
Chí cả anh hùng xây nghiệp lớn
Bình yên đất mẹ sáng xuân nồng

Bình yên đất mẹ sáng xuân nồng
Sức trẻ dương cờ trỗi đại công
Xẻ núi đào kênh đền nghĩa cả
Bồi hương tụ khí dệt tâm đồng
Lòng luôn chói rạng bừng thanh sử
Chí mãi bay rền đạp bão chông
Tổ quốc ngàn năm hoài rực rỡ
Toàn dân kết hiệp nước tươi hồng