Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2024 23:49, số lượt xem: 45

Hàng bao máu đỏ thấm nơi nầy
Đại lộ kinh hoàng chính ở đây
Chiến sự long trời sinh mạng bấy
Bom mìn lỡ đất tử thần vây
Triền miên đạn pháo tùm lum bẫy
Rệu rã chân đầu quạnh quẽ thây
Quá vãng buồn đau hoài mãi tấy
Vong hờn cốt oán toả vầng mây

Vong hờn cốt oán toả vầng mây
Tưởng niệm Linh đài những hoại thây
Gió lốc bày ra ngàn xác dậy
Sương mù úm lại triệu hồn vây
Người ơi nỗi chạnh mùa đau ấy
Bạn hỡi lòng tê khúc quặn nầy
Ấm ức vì đâu tình nghĩa sẩy
Làm cho biển máu nhuộm phơi đầy