Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/06/2021 11:49, số lượt xem: 223

Mùa thu toả sắc hiện nguyên hình
Quyến rũ tâm hồn vẻ tuyệt xinh
Để vấn vương lòng thơ diễm lệ  
Làm bay bổng dạ phú đa tình
Trầm hương bướm rải sa đà dệt
Vũ điệu chim bừng khấp khởi rinh
Đã hẹn cùng nhau vầy ái cảm
Tằm tơ Nguyệt Lão kết đôi mình

Hãy phả màu yêu quyện chúng mình
Cho mùa hiệp cẩn vỗ về rinh
Từng giây khảm dạ vô bờ nắng
Nửa khắc chuyền tim lãng mạn tình
Diễm khát khao hoài mơ toả rạng
Thơm hò hẹn mãi luyến lồng xinh
Lòng mơn ái thoảng môi tìm nguyệt
Quyến giữa chiều thu cảm hiện hình