Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2022 14:22, số lượt xem: 133

Đường thi xướng hoạ trỗi men tình
Để cuộc chơi này mãi sáng vinh
Sũng toả mơ huyền thơm nhất định
Giòn thêm mộng diễm ngát đăng trình
Rồi dâng nghĩa bổng loang niềm chính
Trải viết câu ngời dệt quãng xinh
Bạn dẫn ngàn hương choàng tới đỉnh
Cầm tay nối nhịp thoả tâm mình

Cầm tay nối nhịp thoả tâm mình
Khúc nghĩa âm đàn quả tuyệt xinh
Ngất ngưởng sông hồ loang cõi định
Triền miên ý tưởng lộng hương trình
Luôn nồng ánh nguyệt êm đềm tỉnh
Mãi đượm kim bằng hớn hở vinh
Quãng nhớ miền thương dào dạt thỉnh
Đường thi xướng hoạ trỗi men tình