Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2022 17:59, số lượt xem: 153

Đường yêu khẩn nguyện mãi vuông tròn
Nghịch cảnh điêu tàn vẫn sắt son
Ngãi hẹn hò xưa lòng ước khảm
Lời bay bổng cũ dạ mong còn
Chân thành nhã ý mơ màng phụng
Tuyệt diễm ngôn tình gởi gắm non
Đã mộng cùng nhau từ thuở trước
Hoàng kim vũ hội khó phai mòn

Ngưỡng mộ đài trang chẳng héo mòn
Tim lòng khắc mãi dạo thề non
Giòn tan ngẫu hứng la đà quyện
Diễm lệ tình ca mải miết còn
Để bập bùng say từng ngõ ngách
Cho mùi mẫn dệt cảnh vàng son
Vườn thơ ái cảm bừng hoan lạc
Cổ tích trầm hương sũng mộng tròn