Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2021 17:33, số lượt xem: 188

Hương quyện quấn lòng gọi ước chêm
Ngả nghiêng bồng lượn đắm trăng thềm
Hường môi toả dậy làm tràn nhớ
Ngát cảnh say bùng miết mải thêm
Sương luyến hẹn hò mê khúc bổng
Nắng loang rình rập ủ câu mềm
Trường canh giấc ngọt hoài chan chứa
Vương vấn mặn nồng thoảng diệu đêm

Đêm diệu thoảng nồng mặn vấn vương
Chứa chan hoài ngọt giấc canh trường
Mềm câu ủ rập rình loang nắng
Bổng khúc mê hò hẹn luyến sương
Thêm mải miết bùng say cảnh ngát
Nhớ lan tràn dậy toả môi hường
Thềm trăng đắm lượn bồng nghiêng ngả
Chêm ước gọi lòng quấn quyện hương