Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 23:38, số lượt xem: 157

Bèo mây chín nuộc khổ đau kề
Triệu quãng hoen tình khúc khuỷu lê
Ngẫm chịu cam lòng đôi ước bể
Đành trôi rán dạ tỷ mong về
Dăm chiều ẩm ướt sầu duyên trễ
Vạn cõi tiêu điều phủ sắc tê
Quá vãng từng đêm thầm dọ hỏi
Tàn tro kỷ niệm rưới Muôn bề

Lòng bao khúc khuỷu loạn trăm bề
Bủa kẹp linh hồn những tái tê
Khoái cảm ngày nao ngàn rã xệ
Tình đa bữa nọ nửa thương về
Nhiều gai góc mộng chờ câu kể
Lắm nỗi nhu mì đợi vẻ lê
Quá vãng in đời dăm nẻo tệ
Trời khuya đúc sẵn vạn đau kề