Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2020 11:39, số lượt xem: 203

Trời thẫm tím đau nỗi chạnh lòng
Biệt mù ân nghĩa lỡ chờ mong
Rơi tràn lệ khổ chau buồn dạ
Hận tủi  bờ thương úa xót dòng
Rời nguyệt lẻ thơ ngàn nhớ rã
Vỡ tình lưu kiếp vạn sầu đong
Khơi triền lặng xót âm thầm dội
Vơi bạt tản nguyền tâm buốt  đông

Đông buốt  tâm nguyền tản  bạt vơi
Dội thầm âm xót lặng triền khơi
Đong sầu vạn kiếp lưu tình vỡ
Rã nhớ ngàn thơ lẻ nguyệt rời
Dòng xót úa thương bờ tủi hận
Dạ buồn chau khổ lệ tràn rơi
Mong chờ lỡ nghĩa ân mù biệt
Lòng chạnh nỗi đau tím thẫm  trời