Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2021 23:43, số lượt xem: 197

Đường thi xướng hoạ mãi mong chờ
Bạn hữu tương phùng thoả ước mơ
Thoảng khát khao lòng say chữ diệu
Dìu bay bổng nguyệt khiến tim đờ
Tao đàn nghĩa dệt yêu kiều sắc
Cảm hứng duyên cài lãng mạn thơ
Mặc khách hồng nhan chìm huyễn ảo
Kỳ hoa dị thảo khéo vô bờ

Mộng cảnh trào dâng sóng vỗ bờ
Kim bằng đãi mượt sáng hồn thơ
Bừng lai láng chuyện khuya nhàn nhã
Cảm ngút ngàn hương dạ đẫn đờ
Vũ khúc thần tiên mời mọc trải
Thiên đường cổ tích dập dềnh mơ
Hàng đêm xướng hoạ lòng thơm trỗi
Thượng uyển tình yêu sũng ngóng chờ