15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/01/2018 09:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/01/2018 13:08, số lượt xem: 474

Trùng dương sóng dậy toả linh thần
Vũ bão kiêu hùng tựa sấm dâng
Chiến hạm giương nòng ra sức tấn
Phi tuần nhả đạn đuổi tàu xâm
Anh hào Việt quốc ngời thiên vận
Nữ tú nam trời toả ngọc chân
Thề sẽ quét tan đồ biển lận
Dựng xây đất nước đẹp vô ngần

Dựng xây đất nước đẹp vô ngần
Nam Việt muôn đời rạng lý chân
Quyết giữ biên thuỳ ngăn tặc lấn
Luôn gìn hải đảo dẹp thù xâm
Lời cao nữ kiệt tưng bừng dấn
Chí cả anh hùng mải miết dâng
Tổ quốc sơn hà đang rất khẩn
Trùng dương sóng dậy toả linh thần

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm