Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2021 10:43, số lượt xem: 186

Tướng giỏi bàn mưu đã dự phòng
Quân tình tiến độ cũng dần xong
Điều voi chận cửa trầm ngâm bóng
Ghểnh sĩ vào doanh đặc sắc lòng
Pháo dội liên hồi say mõm dỏng
Xe ào đột kích giã lườn rong
Rồi thêm đẩy chốt chèn ngay họng
Chiến mã bờm dương ủi toạc nòng

Đường biên nã pháo dợm thông nòng
Nhả đạn xuyên rừng chốt duỗi rong
Khoẻ mã chân bừng mơ xáp lọng
Ngời xe dạ trỗi thích khui lòng   
Canh bờ lão tượng tim hoài ngóng
Bủa lưới sa trường sĩ liệu xong
Nữ tướng  bơ phờ xiêu đổ rạc
Tràn đê lính ngã rịn hoen phòng