Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 20:04, số lượt xem: 198

Đâu ở mộng tình dứt đoạn thơ
Hoải hoang đời lụn héo mong chờ
Sầu dâng gối lạnh lòng chao thệ
Tủi dội chăn hờn cõi quạnh mơ
Trầu lạc phận hoen hồn mục rữa
Ái lìa tim rã trí mòn xơ
Châu ngà ngọc lối muôn vàn đợi
Cầu nhịp vỡ thương quãng mịt mờ

Mờ mịt quãng thương vỡ nhịp cầu
Đợi vàn muôn lối ngọc ngà châu
Xơ mòn trí rã tim lìa ái
Rữa mục hồn hoen phận lạc trầu
Mơ quạnh cõi hờn chăn dội tủi
Thệ chao lòng lạnh gối dâng sầu
Chờ mong héo lụn đời hoang hoải
Thơ đoạn dứt tình mộng ở đâu