Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2023 00:15, số lượt xem: 231

Lùa mơ giữa luyến tình hương gợn
Cảm điệu mê cuống lên xuống giỡn
Khua quấn quyện hoài ngọt mát tim  
Ngợp tràn lan mãi ngây đờ trớn
Thùa lui tới vịnh khát khao đầy
Đắm chuyển xoay lòng nghiêng ngả tợn
Xua chát mặn nào ngát lịm hôn
Mùa ôm ấp hẹn mừng vui lớn

Lớn vui mừng hẹn ấp ôm mùa
Hôn ngát lịm nào chát mặn xua
Tợn ngả nghiêng lòng xoay chuyển đắm
Đầy khao khát vịnh tới lui thùa
Trớn đờ ngây mãi lan tràn ngợp
Tim mát ngọt hoài quyện quấn khua
Giỡn xuống lên cuồng mê điệu cảm
Gợn hương tình luyến giữa mơ lùa