Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2021 09:45, số lượt xem: 165

Hoa choàng Đà Lạt mãi còn đây
Thung lũng Tình Yêu cỏ mượt đầy
Diễm thác Cam Ly mùa biếc vẫy
Xanh hồ Than Thở nước ngời vây
Liên Khương rạng rỡ nồng tim ngậy
Đức Trọng trầm ngâm lặng dáng gầy
Diệu ảo Xuân Hương lừng biết mấy
Đồi Cù thoả lộng khúc nguyền xây

Đồi Cù thoả lộng khúc nguyền xây
Thiền viện Trúc Lâm vẻ guộc gầy  
Bảo Đại hoàng dinh ngào ngạt vẫy
Cao Đài thánh thất nhẹ nhàng vây
Mơ màng Liên Nghĩa mùa yêu dậy
Rạng rỡ Lạc Dương tiết hẹn đầy
Bác sĩ Yersin nằm mộng thấy
Hoa choàng Đà Lạt mãi còn đây