15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2020 15:36, số lượt xem: 275

Mùa hoa kỷ niệm đến nơi rồi
Phả trắng loa kèn rạng rỡ trôi
Vẻ ngọt trần gian lờ lững tới
Chiều thơm phố thị ngẩn ngơ bồi
Mà nghe cõi mộng lèn ngon nắng
Bỗng thấy ân tình toả rợp môi
Quá vãng êm đềm lơi lả vọng
Hình như thuở ấy cũng qui hồi

Hình như thuở ấy cũng qui hồi
Trắng nõn tim lòng khoả rực môi
Cứ ngỡ dòng yêu hoài đượm toả
Dè đâu nẻo nhớ chợt ngưng bồi
Làm câu bóng bẩy đành tan lạc
Khiến quãng la đà chịu nổi trôi
Vũ khúc thời gian lờ lặng chảy
Mùa hoa kỷ niệm đến nơi rồi