Thơ lòng chạm lả gợi niềm xuân
Cánh phượng lừng thơm nguyệt nõn ngần
Lơ láo khúc tình tâm huyễn bạt
Xuyến xao rèm phụng giấc huyền ngân
Chờ yêu thẩm đắm hồn chan mãi
Đợi ái dầm mê mộng toả dần
Bờ lạc khoả hương nồng hạnh phúc
Mơ nguyền rạng thẫm giọt tình nhân

Nhân tình giọt thẫm rạng nguyền mơ
Phúc hạnh nồng hương khoả lạc bờ
Dần toả mộng mê dầm ái đợi
Mãi chan hồn đắm thẩm yêu chờ
Ngân huyền giấc phụng rèm xao xuyến
Bạt huyễn tâm tình khúc láo lơ
Ngần nõn nguyệt thơm lừng phượng cánh
Xuân niềm gợi lả chạm lòng thơ

Thuận nghịch độc