Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (36)
Đăng ngày 23/03/2016 13:26, số lượt xem: 840

Mừng mùa xuân mới lộng gần xa
Vui chốn quê hương dưới rặng ngà
Tràn duỗi ý vần tha thiết dạ
Đầy dâng cấu tứ nhịp nhàng ca
Lộc tài ươm nguyện thơm tràn má
Phước hạnh trau thân đẹp mọi nhà
Thọ mãi hương tình chung tửu lạ
Xuân lòng sắc đượm bướm vờn hoa

Xuân lòng sắc đượm bướm vờn hoa
Thọ đến hân hoan rạng cửa nhà
Phước đức nghĩa nhân choàng thấm dạ
Lộc trường hạnh phúc khởi nồng ca
Đầy thương đào mận nhiều hoa lá
Tràn nhớ cúc mai lắm ngọc ngà
Vui chén rượu hồng lâng tứ lạ
Mừng mùa xuân mới lộng gần xa

Khoán thủ thuận nghịch - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm