Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2021 14:10, số lượt xem: 240

Sũng nguyện hôm nào ở bến sông
Người yêu mãi nhé lịm môi hồng
Làn thương trỗi kín từng đêm lộng
Nẻo nhớ ươm đầy mỗi dịp trông
Khấp khởi lần mơ choàng diễm rộng
Xàng xê buổi hẹn ướp thơm nồng
Mùa yêu ngát đượm hoài bay bổng
Đậm vẻ xuân tình biếc quãng không

Đậm vẻ xuân tình biếc quãng không
Choàng môi đượm nhé trải hương nồng
Trầu cau hớn hở ngời mơ mộng
Vũ điệu êm đềm bảnh ước trông
Giục giã bồi thơm cài ý bổng
Lần khân toả ngọt réo tim hồng
Mùa trăng hạnh phúc mừng loang cổng  
Sũng nguyện hôm nào ở bến sông