Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2022 09:11, số lượt xem: 139

Trỗi cảm thành thơ xướng hoạ Đường
Tim kiều diễm ý ngọt lồng chương
Ngời bay bổng vận đài trang sướng
Thắm vỗ về câu kỷ niệm hường
Mãi dệt tâm hồn trong trẻo hướng
Luôn bồi trí tuệ mỹ miều hương
Cùng khai bút dẻo đầy cao thượng
Ảo diệu trào dâng ngẫu hứng trường

Nhả ngọc thành thơ quyến rũ trường
Mong vần diễm lệ thấm nhuần hương
Lìa xa nghịch cảnh eo sèo chướng
Viết thoả tình yêu lãng mạn hường
Bạn nhẩn nha chuyền hoa mỹ hướng
Ta giòn giã đáp bạt ngàn chương
Thi cầm kết nghĩa hoài không sượng
Cảm hứng đồng tâm sũng mật đường