Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2021 21:39, số lượt xem: 151

Cân đối êm đềm ấy lẽ chưng
Chỉ tay chẳng tới  sẽ thôi hừng
Đừng nên ly chén sa đà dựng
Chớ để yến sào mải miết bưng
Chất lượng thời gian hoài tựa chứng
Ký sinh cuộc sống bỏ như từng
Tấn công cả quyết nhiều nơi đựng
Tạ lỗi duyên tình né chữ dưng

Cân bằng nghĩa khí với người dưng
Chỉ dẫn nguồn cơn chuyện ấy từng
Tránh để li bì tanh tưởi nựng
Xin chừa yến ẩm ngọt ngào bưng
Mà nên lượng thứ bình an hửng
Lại cứ điềm nhiên ký gởi hừng
Tấn kịch muôn đời mơ ước vững
Ân tình cảm Tạ khẽ khàng chưng