Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2019 18:58, số lượt xem: 488

Cuộc sống bão bùng
Giữ nhé thuỷ chung
Chan hoà loan phụng
Hiệp khúc tương phùng.

Đẫm lịm nhớ nhung
In dấu lạ lùng
Môi tình ca tụng
Mắt ngời mông lung.

Dáng vẻ thẹn thùng
Rỡ cánh phù dung
Sắc tài truyền tụng
Em đẹp vô cùng.

Hiệp cẩn gấm nhung
Hạnh phúc muôn trùng
Dù hay làm nũng
Em mãi chánh cung.