Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2022 12:24, số lượt xem: 154

Cả nước vui mừng lộng ý thơ
Hồn chan chứa lịm thoả mong chờ
Kìa anh rạng rỡ ngàn cơn mộng
Ấy chị êm đềm vạn nẻo mơ
Điệu gió ân tình len cuối mạn
Làn xuân diễm ái lượn quanh bờ
Hình như giữa nắng vàng câu hẹn
Khiến buổi tương phùng ngập tiếng tơ

Khiến buổi tương phùng ngập tiếng tơ
Niềm hoan Xướng-Hoạ phả loang bờ
Làm cho đờ đẫn choàng mê lịm
Khiến mãi dập dìu phả mộng mơ
Trỗi khúc trầu cau tròn ước hẹn
Dậy câu gừng muối vẹn trông chờ
Cùng nhau điểm phấn viền son lại
Cả nước vui mừng lộng ý thơ