Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2022 13:54, số lượt xem: 220

Vương lòng nhạc luyến thuở ngào me
Ảo diễm lìa xa vắng phượng hè
Đường mật khảm thơ hồn nhẹm giấu
Sớm chiều lay bão dạ đằm che
Thương hoài giọng ấm loang tình nghĩa
Nhớ mãi lời thân kết bạn bè
Trường đoạn buốt tim choàng cảm xúc
Tương dòng quyện nắng dỗi sầu ve

Ve sầu dỗi nắng quyện dòng tương
Xúc cảm  choàng tim buốt đoạn trường
Bè bạn kết thân lời mãi nhớ
Nghĩa tình loang ấm giọng hoài thương
Che đằm dạ bão lay chiều sớm
Giấu nhẹm hồn thơ khảm mật đường
Hè phượng vắng xa lìa diễm ảo
Me ngào thuở luyến nhạc lòng vương