Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 14:42, số lượt xem: 300

Hương sắc diễm tình thoả đó đây
Ái thơm lòng ngọt thắm vơi đầy
Thương hò hẹn tiếng say kèm gởi
Nhớ mải mê hồn đắm dựng xây
Hường dạ nũng câu ngào ngạt đấy
Ngát tim dìu giọng thiết tha nầy
Phương ngàn sũng mượt yêu thầm luyến
Vương vấn thuở nồng phả dại ngây

Ngây dại phả nồng thuở vấn vương
Luyến thầm yêu mượt sũng ngàn phương
Nầy tha thiết giọng dìu tim ngát
Đấy ngạt ngào câu nũng dạ  hường
Xây dựng đắm hồn mê mải nhớ
Gởi kèm say tiếng hẹn hò thương
Đầy vơi thắm ngọt lòng thơm ái
Đây đó thoả tình diễm sắc hương