Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 13:26, số lượt xem: 241

Tan nguyệt ánh ngời phả mượt không
Nán đêm tình hẹn giấc mơ lồng
Tràn thương đượm ái mời hoa cổng
Dạn nhớ bừng yêu thoả hạnh phòng
Đan kết sắc nguyền ươm nẻo lộng
Nán chờ hương lửa đợi thề hong
Chan hoà cảm lịm thơm hình bóng
Ngàn vạn ngát say đắm dạ lòng

Lòng dạ đắm say ngát vạn ngàn
Bóng hình thơm lịm cảm hoà chan
Hong thề đợi lửa hương chờ nán
Lộng nẻo ươm nguyền sắc kết đan
Phòng hạnh thoả yêu bừng nhớ dạn
Cổng hoa mời ái đượm thương tràn
Lồng mơ giấc hẹn tình đêm nán
Không mượt phả ngời ánh nguyệt tan