Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2021 12:05, số lượt xem: 143

Theo nghề bận mãi nắng cùng mưa
Nước trỗi lùa trâu lại để bừa
Vạn thuở kinh hồn trong gió bão
Trăm lần độc diễn sớm chiều trưa
Sa đà buổi gặt không người thiếu
Dẫn dắt mùa thu chẳng hạt thừa
Chuẩn bị đầu hôm làm bữa tiếp
Đêm về gác võng nhẹ nhàng đưa

Đêm về gác võng nhẹ nhàng đưa
Thoảng dịu mùi hương sũng mấy thừa
Đẹp đẽ chim luồn qua rẻo gió
Êm đềm bướm lượn dõi màn trưa
Thiên đường rủ ấy vào mơ tuyệt
Cổ tích khều ai ẵm mộng bừa
Vỗ giấc trường canh đời giản dị
Theo nghề bận mãi nắng cùng mưa