Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2021 12:23, số lượt xem: 286

Nếu được người ưng ắt chuộng chiều
Muôn đời mát ngọt giữ đừng xiêu
Nào lo biếc mộng thường hơn thiếu
Chẳng bận nồng mơ sẽ ít nhiều
Với nẻo thời gian bừng toả diệu
Cho nguồn ước vọng kết dần siêu
Nàng hay ngúng nguẩy và khoe điệu
Dẫu vậy đà thương vẫn quyết liều

Dẫu vậy đà thương vẫn quyết liều
Không hề tỏ mặt vốn mình siêu
Êm đềm mỗi chặng lòng đâu thiếu
Rộn rã từng đêm mộng rất nhiều
Mãi hát cho ngời mong ấy hiểu
Luôn cười để đẹp né tình xiêu
Trầu cau cưới hỏi vầy loan kiệu
Nếu được người ưng ắt chuộng chiều