Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2022 17:53, số lượt xem: 137

Tình duyên đứt mối nghẹn chan sầu
Tháng Bảy năm nào cũng thẩm ngâu
Trời đoạn ân lòng chi xót dạ
Để cho dương thế phải hoen màu
Ngưu Lang lệ đẫm nguồn thương nhớ
Ngút nẻo mong chờ Chức Nữ châu
Ô Thước thầm mơ hoài nối nhịp
Giúp tơ hương lửa hiệp tâm đầu

Giúp tơ hương lửa hiệp tâm đầu
Lau giọt sương buồn sáng rỡ châu
Hiệp Phố thu về thơm nhuận sắc
Tầm Dương trăng lại thắm tô mầu
Vun miền hạnh lẫy lừng dây phúc
Rạng rỡ môi nguyền bạt cõi ngâu
Đừng nữa đôi đường lâm khổ luỵ
Tinh duyên đứt mối nghẹn chan sầu