Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2022 14:09, số lượt xem: 165

Quãng luyến bây giờ lạc ở đâu
Mà nghe vọng mãi bến giang đầu
Tình thơm bỗng chốc đành thôi diệu
Mộng diễm xem chừng khắc chẳng sâu
Nếu chữ duyên này lâm tẻ nhạt
Thì hương ngãi nọ vướng u sầu
Làm cho mỗi đứa hờn thêm nặng
Khiến giữa cô phòng dạ tẩm châu

Khiến nẻo tâm hồn quạnh quẽ ngâu
Làn tim ủ dột quánh mi sầu
Ngày nao ước thệ cùng nhau mãi
Buổi ấy chia lìa biệt nẻo sâu
Cứ ngỡ ngàn năm bừng hảo mộng
Nào hay mấy nhịp đã phai màu
Từng đêm quá vãng về chao dạ
Dõi mắt nhưng nào kỷ niệm đâu