Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2021 10:11, số lượt xem: 169

Trao lòng ấm dịu nghĩa tình thơ
Gói cả hoài mong lẫn đợi chờ
Giục giã ươm vần đan nẻo ước
Vui vầy diễn ý dệt niềm mơ
Thơm ngời dậy sắc trong bằng hữu
Diệu bổng cài hương giữa bến bờ
Hoạ xướng thanh đời tăng diễm ảo
An bình nối mạng thoả đường tơ

An bình nối mạng thoả đường tơ
Cảm hứng trào dâng ngọt cõi bờ
Giữa nhớ câu nồng loang toả mộng
Đêm về ý đẹp duỗi vào mơ
Bừng hương để dạ ngời mong ước
Trải sắc làm tim sũng vọng chờ
Cảnh sống ta bà đâu dễ chịu
Trao lòng ấm dịu nghĩa tình thơ