Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/01/2019 10:04, số lượt xem: 458

Một áng sao Khuê mãi rạng truyền
Dẫu đời đen trắng chằng khùng điên
Lòng ngay há chịu đời quanh quẹo
Dạ thẳng cam nào miệng xỏ xiên
Sách lược an bang bình định quốc
Văn bài tế thế lập trình niên
Trung thần phút chốc hàm oan nặng
Nghĩa khí thơm lừng ví địa tiên

Nghĩa khí thơm lừng ví địa tiên
Văn tài phát tiết tự hoa niên
Đời không chịu cúi bè gian nịnh
Trí chẳng cam lòn lũ quạng xiên
Thiệt mạng xa trần vì chúng bẩn
Rơi đầu diệt tộc bởi loài điên
Anh hùng Nguyễn Trãi ngời sông núi
Một áng sao Khuê mãi rạng truyền