Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 04/10/2017 13:09, số lượt xem: 505

Gởi tình chan ái giữa niềm khơi
Lời ngát diệu ân bổng vút trời
Đợi gió thương về chan chứa khởi
Lơi mành nhớ lại ngọt ngào cơi
Bởi lòng nhô nhấp mơ hoài tới
Bời dạ khát khao mộng khó rời
Vợi níu cung thề xao xuyến hỡi
Mới làn thương mộng duỗi đầy vơi

Vơi đầy duỗi mộng thương làn mới
Hỡi xuyến xao thề cung níu vợi
Rời khó mộng khao khát dạ bời
Tới hoài mơ nhấp nhô lòng bởi
Cơi ngào ngọt lại nhớ mành lơi
Khởi chứa chan về thương gió đợi
Trời vút bổng ân diệu ngát lời
Khơi niềm giữa ái chan tình gởi

Thuận nghịch độc – Trắc bằng - Bát đồng âm