Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/08/2018 11:12, số lượt xem: 393

Hạnh phúc tình yêu chẳng dễ dàng
Thơm nồng ái cảm thật là sang
Kìa chan chứa trỗi ngời như bạc
Ậy đẫn đờ mê toả sánh vàng
Rộn rã đêm về thao thức bổng
Êm đềm mắt dõi ngọt ngào mang
Mà nghe giữa gió đầy ma mị
Khẽ phả chùng lơi một tiếng chàng

Khẽ phả chùng lơi một tiếng chàng
Sông hồ bỗng chốc lượn lờ mang
Làm cho chữ phước thành kim ngọc
Lại cũng trầu cau thoả khánh vàng
Rượu đỏ hoa tình ngan ngát xoã
Mâm hồng vải tía dập dìu sang
Buồng tim nhắn gởi đầy tâm niệm
Hạnh phúc tình yêu chẳng dễ dàng

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm