Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2022 22:29, số lượt xem: 157

Mai vàng ấp ủ đợi hừng đông
Mới toả nguồn yêu dệt chữ đồng
Mắc cỡ trang đài xinh xẻo lộng
Mơ cầu lữ khách điệu đà trông
Môi vồn vã đượm tình thơm bổng
Má trễ tràng vương nụ ửng hồng
Mộng cảm yên bình theo lẽ sống
Minh kiều dạo bước giữa vườn bông

Huyễn diệu y là cẩm tú bông
Hiền lương tựa thể đoá tim hồng
Hoa mùi mẫn khiến chàng xao động
Hạnh chỉn chu làm sĩ ước trông
Hấp dẫn thi đàn tơ tưởng mộng
Hồi xuân trúc phượng mải mê đồng
Hồn nhiên khả ái từ tâm rộng
Hứng khởi đăng trình giữa rạng đông