Mộng vàng hỡi! Lưng trời rơi mấy hạt?
Nhành bích ngô ngóng chim lạc bay về.
Ai tỉ mẩn ngồi vê từng nốt nhạc?
Bản hoà âm dào dạt sóng đam mê.

Hương vị gì quen thuộc tợ cà phê,
Môi thơm cứ tỉ tê bao hoài niệm.
Nhị độ mai cài bím mái tóc thề,
Mắt tình ái trông bốn bề ảo diễm.

Khi nhật nguyệt dìu nhau vào huyền nhiệm,
Những pho kinh quý hiếm vụt viên thành.
Đúc vũ trụ tôi rèn thanh báu kiếm,
Hạt mộng vàng thoắt hiện lộc xuân xanh.


Sài Gòn, 27.XII.2003

Nguồn:
1. Tạp chí Kiến thức ngày nay số 560, 1-3-2006
2. Báo Giáo dục và thời đại số tháng 2, 3-2-2015