có một bài "phố mùa đông" mà mình không rõ tác giả cũng rất hay mình gửi dể mọi người cùng dọc
PHỐ MÙA ĐÔNG

Em có về con phố cũ mùa đông
Nghe nuối tiếc một cơn giông ngày cũ
Nhớ hàng cây nhớ từng góc phố
Nhớ con đường thuở chưa dám cầm tay

Em di rồi mưa còn lại nơi đây
Như đợi em về một lần bên phố
Hàng cây đứng âm thầm như nỗi nhớ
Nghiêng bên nào cũng thấy cô đơn

Em đi rồi con phố cũng buồn hơn
Và mùa ấy không bao giờ trở lại
Như dòng sông cư muôn đời chảy mãi
Cho sóng buồn lở cát xuống dòng trôi

Em ra đi mùa đông cũng sang rồi
Heo may cuốn theo xao xác
Con đường xưa cây nghiêng mình trở lại
Kéo lá vàng che lâp nỗi buồn riêng