14.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2008 06:29

Muôn dặm đường xa mới tới kinh,
Bao nhiêu non nước bấy nhiêu tình.
Rừng không, người vắng, chim kêu rốn,
Trăng lặn, sao mờ, gió thổi rinh.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949