Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2020 12:41

          Em gái Ba-Tơ
          Danh xanh rừng lá úa
Quán bên đường nho nhỏ đếm hoàng hôn
Trấn thơ ngây mây tóc đọng u buồn.

Anh về qua đường sỏi đá
Một chiều nắng lửa lưng đèo
Mũ gió sương đọng màu đất đỏ
Áo mồ hôi lên khói đường xa
Chiếc xe nằm chờ đợi chuyến đi
Sắt hoen rỉ lòng Em cô độc mãi...

Quán lẻ đường thưa vắng khách
Chõng cô đơn dăm vật nhỏ sơ sài
Thời gian nếp áo rách vai
Màu má đỏ từng mùa xuân phai lạt.

          Xuân về tóc thơ ngây
          Áo tím mùa sim chín
Đường đã nở nhiều bông gạo trắng
Một mùa xuân trở lại Ba-Tơ
Trộm nhìn gương sửa tóc đợi chờ
Nghiêng nghiêng nón đậy che tình rạo rực...

          Em thấy mùa xuân
          Lòng nhỏ vừa đôi tám
Các anh về chín kịp lúa đang lên
Rẫy ngô khoai trở lại búp xanh rờn
Thêm mái rạ làng nghe vui xây dựng
Các anh về Ba-Tơ đang bừng sống...


Ba-Tơ mùa hoa gạo - 1955

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]