Giá có thể quay về xưa cũ
giảm nỗi lòng trĩu nặng nhớ nhung
Vô thường ảo ảnh trập trùng
thoắt mờ thoắt tỏ xoáy cùng tâm tư...
Nhắm mắt lại giấc mơ hiện rõ
ký ức về mang đến nụ cười tươi
Vết chân chim ngày ấy trên mí mắt bố mẹ cười
Và ngày nay hiện trên khoé mắt con đang ngấn lệ!
Hạnh phúc gia đình phải chăng chỉ giản đơn là thế!
Mong muốn bên nhau đến bạc đầu...

28/6/2021