Phạm Tâm An sinh năm 1975 tại Yên Khánh, Ninh Bình, hội viên Hội VHNT tỉnh Ninh Bình.

Tác phẩm:
- Con của đồng quê (tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007)

 

Con của đồng quê